Batu Belah Gajah (Boulder Elephant Stone)

Batu belah gajah atau dikenal sebagai Boulder Elephant Stone berukuran paling besar diantara batu belah yang lain. Batu gajah biasanya digunakan untuk menimbun lahan yang lokasinya dekat pinggir pantai.